Aktuality

Poselství papeže Františka k postní době 2017

20.02.2017 20:08
Slovo Boží je dar. Druhý člověk je dar.   Drazí bratři a sestry, postní doba je novým začátkem a cestou, která vede k bezpečnému cíli: k velikonočnímu zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto období se vždy na nás obrací s naléhavou výzvou k obrácení; křesťan je povolán k tomu,...

Modlitba za nového pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

18.02.2017 12:23
Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko – opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. Dej nám takového pomocného biskupa, který se ti líbí a bude tvým obětavým a věrným služebníkem. Prosíme o to skrze Krista, našeho...

Epifanie - Tři Králové - Slavnost Zjevení Páně

05.01.2017 19:37
Epifanie, neboli zjevení. Tři králové jdou k nám, štěstí, zdraví vinšujou nám. Takový zvláštní svátek. Příchod tří králů, tří mudrců, kteří se pokloní před Ježíšem - dítětem jako Králi všech Králů, Pánem všech Pánů.  Tento den je završením adventu, Vánoc, završením příchodu Spasitele na zem....

Ohlédnutí za rokem 2016 papeže Františka

02.01.2017 08:20
Vatikán. Rok 2016, který se chýlí ke konci, papeži Františkovi mimo jiné přinesl šest zahraničních apoštolských cest a dvojí pastoračních návštěvu Assisi, publikaci posynodální apoštolské exhortace o lásce v rodině Amoris Laetitia, mnohá setkání s věřícími v rámci mimořádného Roku...

Pastýřský list biskupa F. V. Lobkowicze

01.01.2017 23:32
Milovaní bratři a sestry Kristu, prožili jsme krásné Vánoce a jistě jsme se radovali, že náš Pán Ježíš Kristus, vtělené Slovo Boží, se stal člověkem a přebývá mezi námi. Spolu s pastýři jsme zažili krásnou atmosféru betlémské jeskyně a sdíleli jsme hrdost a také radost Matky Boží Panny Marie a...

Pastýřský list arcibiskupa J. Graubnera

29.12.2016 14:38
K vánočním svátkům zasílá olomoucký arcibiskup Jan Graubner věřícím své arcidiecéze pastýřský list. Jeho text se má číst ve všech kostelích během některého svátečního dne.  „Čas se naplnil. Advent nás přivedl k Vánocům. Adventní očekávání prohlubovalo naši touhu. Čím více jsme pociťovali...

Vánoce

29.12.2016 12:20
Vánoce. Narození Ježíše Krista v Betlémě. Malého dítěte, Ježíška. Dítě nám přineslo spásu. Tolik slov a vět a kázání a zamyšlení je možné na toto téma. V jesličkách ve chlévě leží Ježíš Kristus Král. Všemohoucí, všemocný Bůh. Stvořitel světa, Vesmíru, všeho. Slova nestačí. Písně nestačí. Rozum...

Modlitba ke sv. Václavovi

28.09.2016 07:57
Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti; ať podporují zdravou...

Poselství ČBK k zahájení školního roku 2016/2017

06.09.2016 12:40
Vážení ředitelé a ředitelky našich škol, členové pedagogického sboru, žáci a studenti nejen církevních škol, obracíme se na Vás všechny jako biskupové Čech, Moravy a Slezska, abychom vám popřáli hodně síly, tvůrčího elánu i trpělivosti. To vše je třeba, abyste zvládli všechny úkoly, které Vám...

Homilie papeže Františka při kanonizaci Matky Terezy na svatopetrském náměstí

04.09.2016 21:51
Velkodušná rozdavatelka božského milosrdenství  Kdo z lidí může poznat Boží úmysly?“ (Mdr 9,13). Tato otázka z knihy Moudrosti, kterou jsme slyšeli v prvním čtení, prezentuje celý náš život jako tajemství, jehož interpretační klíč není v našem vlastnictví. Protagonisté dějin jsou vždycky dva:...
1 | 2 | 3 >>