Farnost

Římskokatolická farnost Hodslavice

je územním společenstvím římskokatolické církve v  obci Hodslavice, sdružující se kolem zdejšího farního kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, patřícího do Novojičínského děkanátu. Kromě kostela, zasvěcenému Nejsvětějšímu Srdci Páně, patří do farnosti ještě národní kulturní památka, dřevěný kostel sv. Ondřeje. Do oblasti působení faráře v Hodslavicích spadá rovněž farnost v Životicích u Nového Jičína. 

Farnost je registrována - evidována - od 1. 7. 1994, číslo evidence: 8/1-08-062/1994, IČO: 47863391

O Hodslavicích

Hodslavice se rozkládají v mírné kotlině podél potoka Zrzávky v severojižním směru u západních výběžků Moravskoslezských Beskyd a tvoří nejjižnější část okresu Nový Jičín. Pro bližší orientaci možno upřesnit, že obec leží na silničním tahu silnice č. I/57 mezi Novým Jičínem a Valašským Meziříčím. Jméno Hodslavic se odvozuje od Hodislava, který přišel na území obce asi během kolonizace za Přemysla Otakara II. ve 13. století. První písemná zmínka o obci je z roku 1411. Ves po dlouhá léta náležela nejdříve starojickému a pak novojičínsko-štramberskému panství. Obyvatelé obce se zabývali rolnictvím, postupně jsme svědky rozvoje řemesel a také nárůstu obyvatelstva s dělnickou profesí. V současné době se jen nepatrná část obyvatel zabývá zemědělstvím, malá část pracuje ve službách a největší podíl občanů dojíždí za prací do závodů v Novém Jičíně, ve Valašském Meziříčí a do jiných měst v okolí. Hodslavice v posledních letech věnují mnoho úsilí zkrášlení obce, za což už v roce 1995 obdržely celostátní uznání s titulem Vesnice roku 1995 a Vzorná obec.

https://www.hodslavice.cz/

 

Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích

Kdo byl František Palacký?

František Palacký (14. června 1798 Hodslavice, 26. května 1876 Praha-Nové Město) byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného a kulturního a vědeckého života v soudobé Praze. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví. Říká se mu " Otec národa."