Epifanie - Tři Králové - Slavnost Zjevení Páně

05.01.2017 19:37

Epifanie, neboli zjevení.

Tři králové jdou k nám, štěstí, zdraví vinšujou nám.

Takový zvláštní svátek. Příchod tří králů, tří mudrců, kteří se pokloní před Ježíšem - dítětem jako Králi všech Králů, Pánem všech Pánů. 

Tento den je završením adventu, Vánoc, završením příchodu Spasitele na zem. Je o poznání - ano, to je On.

Je o radosti z toho, že On je. A neví to jen město Bethlehem, neví to jen ti okolo jesliček, ví to celý svět. Vždyť mudrci přišli zdaleka. Byli vedeni hvězdou, která je neomylně přivedla až sem, k dítěti v jesličkách, se kterým zanedlouho budou jeho rodiče prchat do bezpečnějších míst, aby jej zachránili před nenávistí jiného panovníka, Heroda.

Také my - také nám - bylo dopřáno toto "zjevení." Víme, že On je. Skláníme se před ním. Zjevení uchvátilo naše srdce a proměnilo naše životy.

O tomto je Slavnost Zjevení Páně, den, kdy vzpomínáme na tři krále. 

Je to o poznání, že tento svět, náš život v něm, má smysl.