Vánoce

29.12.2016 12:20

Vánoce.

Narození Ježíše Krista v Betlémě. Malého dítěte, Ježíška.

Dítě nám přineslo spásu.

Tolik slov a vět a kázání a zamyšlení je možné na toto téma. V jesličkách ve chlévě leží Ježíš Kristus Král.

Všemohoucí, všemocný Bůh.

Stvořitel světa, Vesmíru, všeho.

Slova nestačí. Písně nestačí. Rozum nestačí.

Jen tichá modlitba...?

Děkování za dar, který přesahuje všechny dary světa.