Dřevěný kostel sv. Ondřeje, kulturní památka ÚSKP, rejstříkové číslo: 21592/8-1588

Dřevěný kostel zasvěcený sv. Ondřeji má na jednom z věžních trámů vyryto vročení 1551, což je i letopočet, který se udává jako rok jeho postavení. Kostel byl koncem 16. a počátkem 17. století spravován protestanty. Od poloviny 17. století byl však již ve správě jezuitů.

Jednolodní roubená stavba s jehlancovou věží stojí na místě dřívějšího zchátralého kostela, dnes v centru obce, v těsné blízkosti hlavní cesty z Nového Jičína na Valašské Meziříčí. Před vstupem do kostela se nachází pro tento druh staveb tradiční podsíň, sloužící jako útočiště před nepřízní počasí.

Z jinak prostého interiéru kostela stojí za připomenutí kopie "hodslavické Madony". Soška je odvozeninou od historicky velmi hodnotné plastiky z dvacátých let 15. století.

Zajímavé je i okolí této památky. Hned v sousedství je několik připomenutí zdejšího významného rodáka, historiaografa Františka Palackého (1798-1876). Za samostatnou návštěvu jistě stojí jeho rodný dům - národní kulturní památka, dnes sloužící jako památník.  Na náměstíčku u hlavní cesty je rovněž socha "otce národa " od ak. sochaře Navrátila z roku 1968.

Za rodným domkem Palackého se nachází evangelický kostel z roku 1818, u něhož stojí z architektonického hlediska za povšimnutí helmice věže z r. 1845, která je na rozdíl od zbylé části zděné stavby dřevěná.

Naproti kostela sv. Ondřeje při pohledu přes hlavní cestu je nový zděný katolický kostel. Zajímavá, ve zdejších poměrech neobvyklá sakrální stavba, obsahující prvky novorománského stylu, byla dokončena v r. 1906.

Spoluautorem textu je Miroslav Lysek.

V blízkém okolí je vodní nádrž Kacabajka, Přírodní památka Domorazské louky, Přírodní památka Prameny Zrzávky, Naučná stezka FRANTIŠKA PALACKÉHO, muzeum a rodný dům F. Palackého.