Novoroční přání P. Zbigniewa Czendlika

02.01.2016 10:39

 

    Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z Betléma:   

    

Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem sebe,

    oslům, aby nebyli paličatí a tupí,

    ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,

    pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jak vypadají,

    andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi,

    králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě

    a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí.

 

            Zbigniew Czendlik, farář