Poslední den v roce

31.12.2015 19:04

V posledních hodinách roku 2015 děkujeme Pánu za vše, co nám tento rok přinesl. Za vše dobré, ale také za vše, co se nám dobrým být nezdálo. Máme možnost být a žít a tím se zúčastnit této krásné životní pouti, někdy sice podobné slzavému údolí, ale žijeme a jsme. A to je důležité.

Jednou staneme před Boží tváří a budeme se z této pouti zodpovídat.

Ať nám tedy příští rok přinese dobro a ať jsme naplněni dobrem, které budeme moci sdílet s druhými lidmi. K tomuto dobru se již samo sebou přidá zdraví, štěstí, láska a pokoj.

Mějme jen víru a naději, že tomu tak je.

Přeji v tomto duchu do nového roku 2016 vše jen dobré nejen svým současným farníkům, ale také těm minulým; prostě všem lidem.

O.Piotr