Vánoční pozdrav biskupa Františka Václava Lobkowicze

28.12.2015 23:05

Vánoční pozdrav biskupa Františka Václava LobkowiczeBratři a sestry, chci vás pozdravit v tomto čase, kdy stojíme v údivu nad narozením Dítěte Ježíše. S velkou vděčností přijímáme tento pravý dar spásy od nebeského Otce. Toto děťátko položené do jeslí je skutečně Tváří Otcova milosrdenství. Jak víte, byl jsem letos těsně před svátky také obdarován velmi zvláštním darem - urgentní chirurgickou operací, která dopadla dobře. Proto tyto vánoce trávím mimořádným způsobem. Chci Vám moc poděkovat, vaše modlitby a přání uzdravení mne skutečně hodně posilovaly a posilují. Uvědomuji si, jak nás to spojilo a sjednotilo. Prožil jsem, že jsem skutečně obklopen lidmi, kteří na mne s láskou      a starostlivostí myslí. I já vám jako otec chci říci, že chvíle na lůžku využívám k modlitbě       a vyprošení požehnání vám všem. Myslím na rodiny, na děti, na mládež, na kněze a jáhny, na své spolupracovníky. Kéž nejen v tyto dny prožijete nevšední radost , ale ať i v dnech příštího roku máte stále před očima a kontemplujete Kristovu Tvář. Kéž se necháte obejmout něhou Boha a prožijete Boží blízkost a pomoc.


A ať vás provází Boží požehnání. Ze srdce vám žehnám

† František Václav, váš bratr a biskup