Z myšlenek sv. Augustina

28.08.2016 13:33

Do srdce svého se uchylte,
kdo jste se Bohu vzdálili,
k tomu se obraťte, kdo stvořil vás.
Pevně v něm stůjte
a budete mít trvání,
hledejte v něm klid
a naleznete jej.
Proč vás láká pustina?
Kam se hodláte odebrat?
Od něho dobro pochází,
dobro, jež každý miluje.
Proč putujete po cestách
nesnází a strádání?
Klid není tam, kde
hledáte ho vy.
Blažený život hledáte v krajině smrti,
avšak on tam není.
Blažený život, jak mohl by
být tam, kde vůbec není života?